KALENDAR 13 LUNA

„Kao što je prostor atmosfera tela, tako je vreme atmosfera uma;

ako se vreme u kome živimo sastoji od neujednačenih meseci i dana,

regulisanih mehanizovanim minutima i satima, takav postaje i naš um:

mehanizovana nepravilnost.

Ko poseduje tvoje vreme, poseduje tvoj um.

Budi gospodar svog vremena i bićeš gospodar svog uma. "

Jose Arguelles

Kalendar 13 luna.png

PREUZMI BESPLATAN EBOOK I UPOZNAJ SE SA NOVIM KALENDAROM

Od svih neispitanih pretpostavki i kriterijuma na kojima zasnivamo i merimo svoj svakodnevni život, daleko najveći i najdublje neispitan je instrument i institucija poznata kao gregorijanski kalendar, koji se koristi širom sveta kao službeni standard.

 

Šta je gregorijanski kalendar i odakle potiče? Zašto ga nastavljamo koristiti? Kakav je odnos između kalendara i ljudskog ponašanja? Ako ne odvojimo vreme da počnemo da razmišljamo o tome sada, možemo izgubiti jedino vreme koje imamo.