top of page

KALENDAR 13 LUNA

„Kao što je prostor atmosfera tela, tako je vreme atmosfera uma;

ako se vreme u kome živimo sastoji od neujednačenih meseci i dana,

regulisanih mehanizovanim minutima i satima, takav postaje i naš um:

mehanizovana nepravilnost.

Ko poseduje tvoje vreme, poseduje tvoj um.

Budi gospodar svog vremena i bićeš gospodar svog uma. "

José Argüelles

Kalendar 13 luna

PREUZMI BESPLATAN EBOOK I UPOZNAJ SE SA NOVIM KALENDAROM

Od svih neispitanih pretpostavki i kriterijuma na kojima zasnivamo i merimo svoj svakodnevni život, daleko najveći i najdublje neispitan je instrument i institucija poznata kao gregorijanski kalendar, koji se koristi širom sveta kao službeni standard. Šta je gregorijanski kalendar i odakle potiče? Zašto ga nastavljamo koristiti? Kakav je odnos između kalendara i ljudskog ponašanja? Ako ne odvojimo vreme da počnemo da razmišljamo o tome sada, možemo izgubiti jedino vreme koje imamo.

Da li je Gregorijanski kalendar najbolji izbor kalendara za naš svet?

gregorijanski kalendar
Kalendar 13 luna

Ono što kalendar čini sa našim umom toliko je duboko, da bi potpuno pomirenje s njim, značilo da ne preispitujemo temelje ljudskog života i mišljenja. Kada svoj život vodimo prema gregorijanskom kalendaru i mehaničkom satu, ne preispitujući odakle potiče i zašto ga koristimo, onda živimo po „nesvesnom programu“. Imajte na umu da je kalendar programski uređaj, jedan od trajnih znakova ljudske kulture. Kao uređaj za programiranje, kalendar je glavni instrument koji, društvu koje ga koristi, daje ukupan izgled i osećaj. Činjenica je da gotovo čitava planeta radi na nesvesnom programu!

Gregorijanski kalendar od 12 meseci nije samo netačan, on je takođe „proizvoljan i neregularan, sa nedostatkom bilo kakve veze sa važećim prirodnim ciklusima“. Neki meseci imaju 31 dan, neki 30, čak februar ima 28 dana sa izuzetkom jednog dana više svake četvrte godine (ali ne i vekovima osim kada su deljivi sa 4). Kalendar od 12 meseci krije trinaesti mesec. Broj 13 je sada okružen sujeverjem i tabuima koji se uzimaju u obzir; nesrećni i/ili zao. Ovaj strah je pojačan kulturnim starinama kao „petak trinaesti“. Zgrade često nemaju 13. sprat ili konstruktor izbegava broj 13. Zašto?

Drevne Maje su imale potpuno drugi odnos prema broju 13, stvarno se odnoseći prema njemu kao prema samom Ključu vremena. Broj 13 je Majanski primarni galaktički broj; snaga univerzalnog pokreta i kreacije. Zajedno sa brojem 20 on je baza za kalendar Tzolkin. Teško je potpuno shvatiti značenje svih informacija odjednom. Ipak, važno je videti da postoji i drugi kalendar koji daje svima mogućnost da se sinhronizuju ponovo sa prirodnim vremenom, i da se sete „ciklusa od 260“. Ne pokušavajte da razumete sve odjednom u celosti. Ipak postoji 260 različitih kombinacija. Koristi reči kao konce pomoću kojih se slika energije formira. Možda ćete iznenada prepoznati odlike energije dana, godine ili osobe. To će doći samo. Sve što treba da uradite je da se setite...

Kalendar 13 luna

Gregorijanski kalendar postao je svetski standard 1582.godine. Izvor ovog kalendara je Vatikanska katolička crkva. Matematička struktura kalendara od 12 meseci ne odražava precizno harmoniju prirode. Takodje, on skriva našu vezu sa poretkom vremena u kome je sve sinhronizovano. U veštačkom vremenu postoji vibracija oskudice, sat neumoljivo otkucava, uvlačeći nas u mehanički puls mašine. Ovaj mentalitet često nosi podsvesnu vibraciju podeljenosti.

Kada se dogodilo osvajanje Novog sveta, Vavilonci su uništili znanje kalendara koji je sadržao znanje o solarnoj orbiti. Uništavanjem ovog znanja uništili su i osnovu kosmičkih percepcija - ovo je koren kalendarske promene i zatvaranje ciklusa. Imajte na umu da je uništavanje znanja o vremenu Maja završeno reformom vatikanskog kalendara 1582. godine koja nam je dala (gregorijanski) kalendar koji danas koristimo.

Prihvatanje kalendara 13 meseci je pozitivan, konkretan čin koji demonstrira prelazak iz straha u ljubav, iz haosa u harmoniju, iz rata u mir. Kraj vremena je kraj starog vremena nasilja i razdvajanja kodiranog u nepravilnom i haotičnom kalendaru. Zatvaranje ciklusa znači reintegraciju ljudske svesti u solarni prsten, primenom tačnog standarda mere. Bez obzira da li su ljudi toga svesni ili ne, Zemlja zaobilazi Sunce i sa svakom orbitom pravi solarni prsten. Sa tačnom merom od 13 meseci, svaki sa 28 dana, solarni prsten se može osvestiti. Ako izvršimo ovo jednostavno prilagođavanje prateći kalendar 13 meseci, tada će za jednu godinu naša svest dovesti orbitalne solarne frekvencije u pravilno poravnanje sa ljudskim umom. Ovo ubrzava pojačanu svest ili svest koja ranije nije bila poznata. Kalendar 13 meseci i Zakon vremena otvaraju vrata sledećoj fazi evolucije. Zakon vremena je znanje celog sistema, što znači da je i intuitivno i logično i polazi od premise da je celina u delu i da je deo u celini. Zakon vremena čini svesnim ono što je bilo nesvesno. Čovečanstvo je bilo nesvesno posledica nepravilnog kalendara i mehanizacije vremena. Više nije.

13 MESECI NOSE ISTE NAZIVE I KARAKTERISTIKE,

KAO I 13 GALAKTIČKIH TONOVA IZ KALENDARA TZOLKIN

Kristalna luna zeca
Kristalna luna zeca.png
bottom of page