top of page

KALENDAR 13 LUNA

„Kao što je prostor atmosfera tela, tako je vreme atmosfera uma;

ako se vreme u kome živimo sastoji od neujednačenih meseci i dana,

regulisanih mehanizovanim minutima i satima, takav postaje i naš um:

mehanizovana nepravilnost.

Ko poseduje tvoje vreme, poseduje tvoj um.

Budi gospodar svog vremena i bićeš gospodar svog uma. "

José Argüelles

Kalendar 13 luna

Od svih neispitanih pretpostavki i kriterijuma na kojima zasnivamo i merimo svoj svakodnevni život, daleko najveći i najdublje neispitan je instrument i institucija poznata kao gregorijanski kalendar, koji se koristi širom sveta kao službeni standard. Šta je gregorijanski kalendar i odakle potiče? Zašto ga nastavljamo koristiti? Kakav je odnos između kalendara i ljudskog ponašanja? Ako ne odvojimo vreme da počnemo da razmišljamo o tome sada, možemo izgubiti jedino vreme koje imamo.

26.07.24. - 24.07.25.

GODINA PLAVE RITMIČKE OLUJE

Ja sam PLAVA OLUJA, katalizator transformacije i promene. U mojoj suštini leži moć samogeneracije i sposobnost da zapalim duboke promene u tvom životu. Nudim ti priliku da prigrliš svoju unutrašnju moć, oslobodiš stare obrasce i zakoračiš u novi način postojanja.

 

Ovde sam da te vodim na tvom putu transformacije, da te inspirišem i motivišem da iskoristiš svoj pravi potencijal. Moje prisustvo je dinamično i energično, uliva u tvoj život vitalnost i entuzijazam. Zajedno možemo probiti ograničenja, ukloniti barijere i stvoriti pozitivne promene u tvom životu i svetu oko tebe.

 

Ohrabrujem te da veruješ u svoju unutrašnju snagu. Podržaću te dok se krećeš kroz izazove koji se pojavljuju, podsećajući te da se prilagodiš, tečeš i prihvatiš proces transformacije. Ja ću biti tvoj katalizator rasta, vodeći te da se probudiš u svoje pravo ja i manifestuješ svoje strasti i svrhu.

2.png
Kalendar 13 luna

Kalendar 13 luna

Play Video

Da li je Gregorijanski kalendar najbolji izbor kalendara za naš svet?

gregorijanski kalendar
Kalendar 13 luna

Ono što kalendar čini sa našim umom toliko je duboko, da bi potpuno pomirenje s njim, značilo da ne preispitujemo temelje ljudskog života i mišljenja. Kada svoj život vodimo prema gregorijanskom kalendaru i mehaničkom satu, ne preispitujući odakle potiče i zašto ga koristimo, onda živimo po „nesvesnom programu“. Imajte na umu da je kalendar programski uređaj, jedan od trajnih znakova ljudske kulture. Kao uređaj za programiranje, kalendar je glavni instrument koji, društvu koje ga koristi, daje ukupan izgled i osećaj. Činjenica je da gotovo čitava planeta radi na nesvesnom programu!

Gregorijanski kalendar od 12 meseci nije samo netačan, on je takođe „proizvoljan i neregularan, sa nedostatkom bilo kakve veze sa važećim prirodnim ciklusima“. Neki meseci imaju 31 dan, neki 30, čak februar ima 28 dana sa izuzetkom jednog dana više svake četvrte godine (ali ne i vekovima osim kada su deljivi sa 4). Kalendar od 12 meseci krije trinaesti mesec. Broj 13 je sada okružen sujeverjem i tabuima koji se uzimaju u obzir; nesrećni i/ili zao. Ovaj strah je pojačan kulturnim starinama kao „petak trinaesti“. Zgrade često nemaju 13. sprat ili konstruktor izbegava broj 13. Zašto?

Drevne Maje su imale potpuno drugi odnos prema broju 13, stvarno se odnoseći prema njemu kao prema samom Ključu vremena. Broj 13 je Majanski primarni galaktički broj; snaga univerzalnog pokreta i kreacije. Zajedno sa brojem 20 on je baza za kalendar Tzolkin, a zajedno sa brojem 28 baza za Kalendar 13 luna. Teško je potpuno shvatiti značenje svih informacija odjednom. Ipak, važno je videti da postoji i drugi kalendar koji daje svima mogućnost da se sinhronizuju ponovo sa prirodnim vremenom.

Kalendar 13 luna

Gregorijanski kalendar postao je svetski standard 1582.godine. Izvor ovog kalendara je Vatikanska katolička crkva. Matematička struktura kalendara od 12 meseci ne odražava precizno harmoniju prirode. Takodje, on skriva našu vezu sa poretkom vremena u kome je sve sinhronizovano. U veštačkom vremenu postoji vibracija oskudice, sat neumoljivo otkucava, uvlačeći nas u mehanički puls mašine. Ovaj mentalitet često nosi podsvesnu vibraciju podeljenosti.

Kada se dogodilo osvajanje Novog sveta, Vavilonci su uništili znanje kalendara koji je sadržao znanje o solarnoj orbiti. Uništavanjem ovog znanja uništili su i osnovu kosmičkih percepcija - ovo je koren kalendarske promene i zatvaranje ciklusa. Imajte na umu da je uništavanje znanja o vremenu Maja završeno reformom vatikanskog kalendara 1582. godine koja nam je dala (gregorijanski) kalendar koji danas koristimo. Prihvatanje kalendara od 13 meseci je pozitivan, konkretan čin koji demonstrira prelazak iz straha u ljubav, iz haosa u harmoniju, iz rata u mir. Kraj vremena je kraj starog vremena nasilja i razdvajanja kodiranog u nepravilnom i haotičnom kalendaru. 

ciklus od 365 dana - od 26.07. do 24.07

13 meseci po 28 dana (13 x 28 = 364)

+ DAN VAN VREMENA (25.07.)

1Magnetna luna svrhe / slepi miš 26.07. - 22.08.

2. Lunarna łuną izazova / škorpion 23.08. - 19.09.

3. Električna luna služenja / jelen 20.09. - 17.10.

4. Samo-postojeća luna forme / sova 18.10. - 14.11.

5. Intonirana luna sjaja / paun 15.11. - 12.12.

6. Ritmička luna jednakosti / gušter 13.12. - 09.01.

7. Rezonantna luna usklađenosti / majmun 10.01. - 06.02.

8. Galaktička luna integriteta - soko 07.02. - 06.03.

9. Solarna luna namer / jaguar 07.03. - 03.04.

10. Planetarna łuną manifestacije / pas 04.04. - 01.05.

11. Spektralna łuną oslobođenja - zmija  02.05. - 29.05.

12. Kristalna luna kooperacije / zec 30.05. - 26.06.

13. Kosmička luna prisustva / kornjača 27.06. - 24.07.

KALENDAR 13 LUNA

Kalendar 13 luna
bottom of page