69a2de82cb795246eafed20b4c95c1f6.jpg

TZOLKIN

Ciklus od 260 dana

logo.png

Inspirativni i Transformativni Alat

13:20

13.jpg.png
69a2de82cb795246eafed20b4c95c1f6.jpg

KALENDAR 13 LUNA

Ciklus od 365 dana

1 godina - 13 meseci

1 mesec - 4 nedelje

1 nedelja - 7 dana

13x28 = 364 + 1 Bezvremeni Dan

13-moons-turtle copy.png
13.jpg.png

13:28

Spremni ste da iskusite magiju života?

ZAČARANI SAN

Moderna aplikacija drevne nauke

Ključ koji otvara vrata neograničenog potencijala

Prema Zakonu vremena, moderno čovečanstvo je u krizi jer je uronjeno u pogrešnu i veštačku percepciju vremena, zbog čega civilizacija ubrzano odstupa od prirodnog poretka univerzuma. Da bi se popravila ova samouništavajuća situacija, potrebno je kolektivno ujedinjenje. Iz tog razloga je Jose Arguelles promovisao povratak u prirodni vremenski ciklus kroz redovno merenje kalendara od 13 meseci / 28 dana. Znajući da su Maje istovremeno eksperimentisale sa 17 kalendara, živeći više ciklusa odjednom, Arguelles je otkrio da je 28-dnevni ciklus od 13 meseci više od kalendara. On je glavna matrica sinhronizacije pomoću koje svi ostali sistemi i računanja mogu biti sinhronizovani. Iz tog razloga nazvao ga je Sinhronometar - alat za merenje sinhronosti. Da bi nas pripremio za prelazak sa linearnog na galaktičko vreme, stvorio je brojne alate za navigaciju

 

valum-bolon-ik.jpg

"Ko poseduje tvoje vreme, poseduje tvoj um. 

Promeni svoje vreme i promenićeš svoj um.

Promeni svoj um i promenićeš sve(t)!"

lawoftimeequation.png

José i Lloydine Argüelles

Kalendar 13 meseci je jedini kalendar koji uzima u obzir jedinstvo planetarnog i galaktičkog vremena. Sinhronizovan je sa 260-dnevnim galaktičkim spinom (Tzolkin), galaktičkim standardom sinhronizacije, inače poznatim kao frekvencija 13:20. Sve dolazi od Uma. Ovaj svet je matrica uma. Sve misli, ideje, planovi i odluke kako da živimo svoj život su u našem umu. Većina ovih misaonih oblika koje sada imamo ugrađeni su u nesvesnu veštačku matricu. Galaktička svest podiže naš um iznad naših svakodnevnih zemaljskih drama da bismo se setili svoje uloge u većem, kosmičkom Planu. Kodovi sadržani u sinhronom redosledu su frekvencijski kodovi koji nam pomažu da se izdignemo iz automatskog razmišljanja i percepcije. Sve vibrira, od kreveta u kojem spavamo do zvezda. Ključevi sadržani u sinhronom redosledu vode nas u novo rezonantno polje memorije. Odavde možemo stvoriti nove modele razumevanja i konteksta za ono što se događa nama i planeti Zemlji. Ako imamo mapu puta, onda imamo okvir koji olakšava razumevanje procesa kroz koji prolazimo. 

 

Kalendar 13 Luna 

 

49339e0914961d523321ef2824fe4434.jpg

Kalendar je mentalni obrazac koji utiče na našu svest i tako oblikuje našu stvarnost. Kalendar je program koji sadrži verovanja, misli i ideje jedne civilizacije i tako oblikuje kolektivnu svest. Vreme je faktor univerzalne sinhronizacije, a kalendar je matrica Vremena. Svrha kalendara je usklađivanje s Vremenom – tj. sinhronizovana organizacija sveukupnog života. Naš doživljaj vremena i način na koji ga pratimo, imaju izuzetan uticaj na naš život. 

 

Zakon vremena potvrđuje da su svi planetarni preokreti i društveni haos koji danas doživljavamo direktno povezani sa davanjem prednosti ljudskim zakonima i mašinskoj tehnologiji, a ne božanskom redu i prirodnom zakonu. To je zbog kolektivne pogrešne percepcije vremena poznate kao frekvencija 12:60. To se odnosi na dvanaestomesečni ciklus nepravilnog gregorijanskog kalendara utemeljenog na 60-minutnom satu. Život u veštačkom vremenu razdvaja nas od naše prave prirode, kako individualno, tako i kolektivno. Uvek se osećamo kao da nemamo „dovoljno vremena“. U frekvenciji 12:60 vreme je novac. U prirodnoj frekvenciji 13:20 vreme je umetnost.

Odakle dolazi gregorijanski kalendar?

Koji istorijski program može biti upisan u njemu?

Da li je to najbolji izbor kalendara za naš svet?

v777-kul-25_1.jpg
greg.png
v777-kul-25_1.jpg
13 luna.png
v777-kul-25_1.jpg

Magnetni mesec slepog miša 26.07. - 22.08.
Lunarni mesec škorpije 23.08. - 19.09.
Električni mesec jelena 20.09. - 17.10.
Samo-postojeći mesec sove 18.07. - 14.11.
Intonirani mesec pauna 15.11. - 12.12.
Ritmički mesec guštera 13.12. - 09.01.
Rezonantni mesec majmuna 10.01. - 06.02.
Galaktički mesec sokola 07.02. - 06.03.
Solarni mesec jaguara 07.03. - 03.04.
Planetarni mesec psa 04.04. - 01.05.
Spekrtalni mesec zmije 02.05. - 29.05.
Kristalni mesec zeca 30.05. - 26.06.
Kosmički mesec kornjače 27.06. - 24.07.

drugi deo kalendar 13 luna.png
v777-kul-25_1.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
06.png
07.png

DALI

SELI

GAMMA

KALI

ALPHA

LIMI

SILIO

NEDELJE.jpg
tutorial-plasmachakras.png

krunska čakra

treće oko

grlena čakra

srčana cakra

solar pleksus čakra

sakralna čakra

korenska čakra

7 dana u nedelji
7 radijalnih plazmi
7 cakri

TZOLKIN

ciklus od 260 dana

Praktikovanje ovog alata pomoći će vam da:

SVESNO ŽIVITE I KREIRATE

OSNAŽITE SEBE I DRUGE

ISKUSITE ŽIVOT KAO AVANTURU

DODJETE OD ZNANJA DO MUDROSTI

STAVITE KONCEPTE U PRAKSU I ISKUSITE MAGIJU

69a2de82cb795246eafed20b4c95c1f6.jpg

Galaktički spin

tzolkin.jpg

20 simbola ili glifova su energije ili arhetipovi nazvani Solarni pečati. 13 brojeva izraženo je tačkama i crtama i poznati su kao Galaktički (lunarni) tonovi. I pečati i brojevi imaju korelaciju sa ljudskim telom (20 prstiju na rukama i nogama i 13 zglobova), a ceo ciklus od 260 dana odnosi se i na ljudsku gestaciju (trudnoću) i poljoprivredne cikluse. Svaki dan ima jedinstvenu kombinaciju energija koja na određene načine utiče na nas. Svakodnevno usklađivanje ciklusa je divan način da se ponovo povežete sa vašom suštinom, osećate se kao deo mreže života i živite u harmoniji sa svim postojanjem!

Svaki dan Tzolkinovog 260-dnevnog ciklusa poznat je kao Kin, što je kombinacija simbola i broja. Svih 260 stvaraju matricu poznatu kao Harmonijski modul ili Galaktički spin.

 

harmonijski modul

TZOLKIN

Jednom kada postanete svesni sopstvenih energija i usaglasite se sa ciklusom,

zapanjićete se sve većim sinhronicitetima i magijom koja se odvija u vašem životu!

 

Najbolji način da naučite kako se koristi Tzolkin: IGRAJTE SE!

 

Iako poznavanje strukture i konceptualnog okvira pomaže da se upoznamo

sa Tzolkinovim komponentama,

proces učenja se dešava kroz praksu.

 

Što se više igrate, postaje lakše da ga razumete i iskusite njegovu čaroliju.

Tzolkin vam pomaže da oslobodite blokade i aktivirate svoju energiju kako biste iskusili protok, osećali se bolje i stvorili život kakav želite. Svaki dan Tzolkina ima uticaj na sve nas. Iako je dnevna energija jednaka za sve, ona za vas može imati različito značenje u zavisnosti od toga šta predstavlja u vašem ličnom Oraklu. Jednom kada se upoznate sa svojim Oraklom, najbolji način da integrišete Tzolkin u svoj svakodnevni život je da planirate dane na zabavan i smislen način, čineći ga najkorisnijim za vas na osnovu vaših sopstvenih energija. Moći ćete da utvrdite koji dani su za vas povoljniji da nešto uradite ili ne uradite, na osnovu vaših ciljeva i onoga što želite da postignete. Na taj način, u vaše svakodnevne aktivnosti ulivate dublje značenje i svrhu.

 

Usaglašavanje sa ciklusom i planiranje dana

na načine koji odgovaraju vama,

donosi novi pristup životu ispunjenom

 

magijom i sinhronicitetima!

 

v777-kul-25_1.jpg

SOLARNI PEČATI

SIMBOLI - ARHETIPOVI - ZNAKOVI - ENERGIJE

crveno, belo, plavo, žuto

solarna energija - šta radimo?

CRVENI

ZMAJ

BELI

SPOJITELJ SVETOVA

BELI

VETAR

PLAVA

NOĆ

ŽUTO

SEME

CRVENA

ZMIJA

PLAVA

RUKA

ŽUTA

ZVEZDA

CRVENA

LUNA

BELI

PAS

zmaj.png
2. vetar.png
3. noć.png
4. seme.png
5. zmija.png
6. spojitelj svetova.png
7. ruka.png
8. zvezda.png
9. luna.png
pas.png

PLAVI

MAJMUN

LJUDSKO

BELI

ČAROBNJAK

ŠETAČ

PLAVI

ORAO

ŽUTI

RATNIK

CRVENA

ZEMLJA

BELO

OGLEDALO

PLAVA

OLUJA

ŽUTO

SUNCE

11. majmun.png
12. ljudsko biće.png
13. nebeski šetač.png
14. čarobnjak.png
15. orao.png
16. ratnik.png
zemlja (1).png
18. ogledalo.png
19. oluja.png
sunce.png

BIĆE

ŽUTO

NEBESKI

CRVENI

Radionica ZAČARANI SAN-3.png
v777-kul-27_1.jpg

1. Magnetni ton

2. Lunarni ton

3. Električni ton

4. Samo-postojeći ton

5. Intonirani ton

6. Ritmički ton

7. Rezonantni ton

8. Galaktički ton

9. Solarni ton

10. Planetarni ton

11. Spektralni ton

12. Kristalni ton

13. Kosmički ton

LUNARNI TONOVI

VIBRACIJE - AKCIJE - POKRETI - BROJEVI

lunarna energija

kako radimo?

1 - 13

telo 13.png
13.jpg.png

13 TONOVA
13 PITANJA
13 KORAKA
13 DANA
13 GODINA
.............

ZAČARANI ZAMKOVI

Jedan Tzolkinov ciklus od 260 dana podeljen je u pet zamkova od 52 dana. Zamkovi uvek slede isti niz boja: crveni, beli, plavi, žuti i zeleni. Svaki zamak sadrži 4 začarana vala od po 13 dana. O Začaranom valu možeš čitati klikom na link

Svake 52 godine, ponavlja se isti energetski obrazac, koji služi kao putokaz energija koje imate svake godine. Ovo je vredan alat koji vam pomaže da vidite koje ste tranzite imali tokom odredjenih iskustava u svom životu i da naučite više o obrascima koji vam se ponavljaju.

v777-kul-27_1.jpg
v777-kul-27_1.jpg
v777-kul-27_1.jpg
v777-kul-27_1.jpg
v777-kul-27_1.jpg
red.png
castle.png
blue.png
yellow.png
green.png

CRVENI ISTOČNI
ZAMAK OKRETANJA

BELI SEVERNI
ZAMAK PRELAŽENJA

PLAVI ZAPADNI
ZAMAK SPALJIVANJA

ŽUTI JUŽNI
ZAMAK DAVANJA

ZELENI CENTRALNI
ZAMAK ZAČARANOSTI

rodjenje

smrt

magija

inteligencija

matriks

vreme za

start

vreme za

organizaciju

vreme za haos

 i promene

vreme

olakšanja

zatvaranje

ciklusa

Nakon što prepoznate ponavljajuće obrasce u vašoj priči, postajete svesni šta aktivira odredjene akcije, reakcije, misli i osećanja i zašto neprestano privlačite odredjene situacije i ljude u svoj život. Prepoznavanje energetskih promena u odredjenim godinama, donosi potpuno novo razumevanje prošlih dogadjaja, pomažući vam da očistite prošlost, kako biste izabrali šta je najbolje za vas u sadašnjosti i budućnosti, na osnovu toga ko ste danas i šta želite u ovom trenutku.

v777-kul-03_1.jpg

zelena polja u Tzolkinu

U Tzolkinovoj matrici postoje 52 zelene ćelije poznate kao Galaktički Aktivacioni Portali. Ove ćelje stvaraju oblik sličan DNK strukturi dvostruke spirale i pomažu nam da aktiviramo pun potencijal naše DNK povezivanjem makro i mikro kosmosa.

Portal je kapija, ulaz u druge dimenzionalne frekvencije, predstavljajući dane kada se energije osećaju intenzivnije i naša svest se pojačava. Ako ste povezani sa životom na nivou duše, ovi dani nude velike mogućnosti da svesno ubrzate svoje buđenje putem sticanja boljeg razumevanja kosmičke mudrosti. Sa druge strane, ako živite uhvaćeni u iluzijama koje stvara ego, ovih dana se možete osećati turbulentno i haotično.

 

52 gap dana

AKTIVACIONI

GALAKTIČKI

PORTALI

v777-kul-03_1.jpg

ljubicasta polja u Tzolkinu

U Tzolkinovom Harmonijskom Modulu postoji 13 kolona od po 20 dana. Sedma kolona u sredini naziva se Mistična kolona, koja simbolično predstavlja našu kičmu koja nas drži poravnanim i centriranim. Ova kolona se može razumeti kao period prilagođavanja od 20 dana koji se nazivaju Dani iz Jezgra, vreme da budemo prisutni u trenutku svim čulima, da uđemo u sebe i odmorimo se.

 

20 dana iz jezgra

MISTIČNA KOLONA

2000px-Flower-of-Life-small.svg (1).png

Na žalost, literature na srpskom jeziku je malo.

Ovo su neki od materijala na engleskom koji će vam pomoći da proširite svoje znanje.

 

91dBP3OmBQL.jpg
51IqUNtFGzL.jpg
9781591432777.jpg
9781591431343.jpg
9781524742027.jpg
9781879181304.jpg
9781591434313.jpg
the-mayan-factor-9780939680382_hr.jpg
time-and-the-technosphere-9781879181991_hr.jpg
9780970755803.jpg
9781591432951.jpg
9781591430285.jpg
9780978592431.jpg
9780978592424.jpg
9780976775904.jpg
9780976775980.jpg
9780142181089.jpg
9780738704654.jpg
9781567184853.jpg
9781567184990.jpg