top of page

Nešto sasvim novo se dešava unutar nas, unutar naše planete, unutar Sunčevog sistema, galaksije, univerzuma, multiverzuma i šire. Nova frekvencija se emituje iz galaktičkog centra i mi prirodno pravimo tranziciju iz jednog vremena u drugo. Nova perspektiva vremena nas uskladjuje sa prirodnim ciklusima, sa planetom Zemljom, sa sobom, drugim bićima, kao i sa celim univerzumom. Ne možemo da promenimo kalendar dok ne promenimo naše razumevanje vremena. Da bismo uzeli u obzir novi kalendar, moramo da postavimo pitanje na čemu se bazira stari. I šta je uopšte kalenadar? A pre nego što počnemo da pričamo o kalendaru, moramo da postavimo glavno pitanje:

Šta je Vreme?

vreme je umetnost

Prema Zakonu Vremena, Vreme nije linija. Takodje, treba da napravimo razliku izmedju vremena i trajanja, jer su to dve različite stvari. Sat meri trajanje, a trajanje je kretanje ili aktivnost unutar treće dimenzije. Vreme je četvrta dimenzija, spona izmedju treće i pete dimenzije. Ono nije linearno, već fraktalno, radijalno i spiralno. Zakon Vremena kaže da je vreme atmosfera uma i to je srž Kalendara 13 meseci, jer se njegovim praktikovanjem naše iskustvo vremena menja, u skladu sa našim razumevanjem. Kako se naš um menja, tako se i naše iskustvo vremena menja, a samim tim i mi. To je dvosmerni put. Kada imamo novo razumevanje vremena, imamo bolju osnovu da isprobamo novi kalendar. Kalendar 13 meseci je praktični svakodnevni alat koji možemo koristiti kako bismo vreme doživeli kao sinhronicitet.

Vremena u kojima živimo zahtevaju više razmišljanja. Sada učestvujemo u onome što se naziva tranzicija biosfera-noosfera: kada život na Zemlji (bio-sfera) evoluira u probuđeni planetarni um (noo-sfera). Samo podižući svoj um na planetarnu svest i šire, možemo da prihvatimo rešenja za višestruke izazove sa kojima se danas suočava naša planeta. Sa novom svešću možemo efikasno obrazovati i mobilizovati čovečanstvo u kreativnom rešavanju problema i ostvariti pozitivnu budućnost.

 

Trenutno, čovečanstvo živi u veštačkom iskustvu vremena kojim upravljaju neredovni 12-mesečni gregorijanski kalendar i mehanički 60-minutni sat. Život prema ovoj nepravilnoj meri VREMENA prerasta u razarajuće posledice na PROSTOR: naš fizički svet. Duboka zabluda koja proizilazi iz ovog iskrivljenog linearnog pogleda na vreme je verovanje da je treća dimenzija jedina dimenzija. Ova percepcija dovodi do toga da ljudi misle da je fizička stvarnost jedina stvarnost. Promenom odnosa prema vremenu menjamo percepciju sebe i sveta. Ispravno razumevanje prirodnog vremena otvara nas ogromnom carstvu sinhronosti i sinhronijskog poretka. Ovde ćemo naći nova rešenja za izazove sa kojima se suočavamo, kako pojedinačno tako i globalno.

vreme je umetnost

Vreme nije kvantitet, već kvalitet.

Vreme nije ono što nas kalendari i satovi navode da mislimo da jeste.

Vreme nije linearno, već fraktalno, radijalno i spiralno.

Vreme je spona izmedju treće i pete dimenzije.

Vreme je nevidljivi princip, koji utiče na prostor.

Vreme je atmosfera uma.

Vreme je univerzalni faktor sinhronizacije.

Vreme nije novac - Vreme je umetnost.

Šta je Kalendar?

Kalendar je mentalni obrazac koji utiče na našu svest i tako oblikuje našu stvarnost. Kalendar je program koji sadrži verovanja, misli i ideje jedne civilizacije i tako oblikuje kolektivnu svest. Vreme je faktor univerzalne sinhronizacije, a kalendar je matrica Vremena. Svrha kalendara je usklađivanje s Vremenom – tj. sinhronizovana organizacija sveukupnog života. Naš doživljaj vremena i način na koji ga pratimo, imaju izuzetan uticaj na naš život. 

 

Zakon vremena potvrđuje da su svi planetarni preokreti i društveni haos koji danas doživljavamo direktno povezani sa davanjem prednosti ljudskim zakonima i mašinskoj tehnologiji, a ne božanskom redu i prirodnom zakonu. To je zbog kolektivne pogrešne percepcije vremena poznate kao frekvencija 12:60. To se odnosi na dvanaestomesečni ciklus nepravilnog gregorijanskog kalendara utemeljenog na 60-minutnom satu. Život u veštačkom vremenu razdvaja nas od naše prave prirode, kako individualno, tako i kolektivno. Uvek se osećamo kao da nemamo „dovoljno vremena“. U frekvenciji 12:60 vreme je novac. U prirodnoj frekvenciji 13:20 vreme je umetnost.

kalendar 13 luna

KALENDAR
13 LUNA

ciklus od 365 dana

13 luna

13:28

Kalendar 13 luna
tzolkin

SVETI
TZOLKIN

ciklus od 260 dana

13 galaktičkih tonova

13:20

tzolkin

Zakon vremena predstavlja kompleksan novi sistem mišljenja i percepcije koji objedinjuje nauku, duhovnost i umetnost. Prvi korak je promena odnosa prema vremenu. Kalendar 13 Meseci / 28 dana je najjednostavniji i najdirektniji način da se NOVO iskusi SADA. Osim toga, znanje Zakona vremena širi se onoliko koliko ste nadahnuti da idete. Ne zaboravite da mi upravljamo energijom, a ne vremenom, odnosno upravljamo energijom unutar vremena.

Od svog osnivanja 2000. godine, Fondacija za zakon vremena bavi se promocijom kalendara 13 meseci / 28 dana kao novog vremenskog standarda za sve ljude koji istinski žele novi svet. Znanje koje delim sa vama zasnovano je na knjigama Jose Arguelles-a, osnivača Fondacije za zakon vremena. Arguelles je pokretač svetski poznate globalne mirovne meditacije Harmonijske konvergencije, koja se dogodila 16. i 17. avgusta 1987. Takodje, Arguelles je probudio masovnu svest o značaju 2012. godine i okrenuo pažnju sveta ka Majama i njihovom kalendarskom sistemu. Njegova knjiga „Faktor Maja“ (1987) daje verodostojnost ciklusima kalendara Maja u prirodnom vremenu i otkriva istorijski neviđeni galaktički pomak u vremenu koji je došao 2012. godine i ulazak u novi galaktički snop koji je počeo 26. jula 2013. godine.

Prema Zakonu vremena, moderno čovečanstvo je u krizi jer je uronjeno u pogrešnu i veštačku percepciju vremena, zbog čega civilizacija ubrzano odstupa od prirodnog poretka univerzuma. Da bi se popravila ova samouništavajuća situacija, potrebno je kolektivno ujedinjenje. Iz tog razloga je José Argüelles promovisao povratak u prirodni vremenski ciklus kroz redovno merenje kalendara od 13 meseci / 28 dana. Znajući da su Maje istovremeno eksperimentisale sa 17 kalendara, živeći više ciklusa odjednom, Arguelles je otkrio da je 28-dnevni ciklus od 13 meseci više od kalendara. On je glavna matrica sinhronizacije pomoću koje svi ostali sistemi i računanja mogu biti sinhronizovani. Iz tog razloga nazvao ga je Sinhronometar - alat za merenje sinhronosti. Da bi nas pripremio za prelazak sa linearnog na galaktičko vreme, stvorio je brojne alate za navigaciju. Kao stanovnici Zemlje, odgovorni smo da pomognemo u ovoj planetarnoj tranziciji svesnim podizanjem sopstvene frekvencije u nove vibracije i novo vreme. To zauzvrat pomaže u podizanju frekvencije čitave planete.

Jose Arguelles

"Ko poseduje tvoje vreme, poseduje tvoj um. 

Promeni svoje vreme i promenićeš svoj um.

Promeni svoj um i promenićeš sve(t)!"

vreme je umetnost
fondacija za zakon vremena

FONDACIJA ZA ZAKON VREMENA

bottom of page