top of page

Dobro došli u Dvoranu Ogledala

majanski kalendar

MESTO NA KOM ĆETE SE SUSRETI SA SVOJIM ODRAZOM

Postanite svesni bilo kakvih iluzija ili izobličenja u sebi - vaša jasnoća percepcije će ih transformisati. Odvojite trenutak da vidite sebe onakvim kakvi zaista jeste, oslobođeni lavirinta mentalnih iluzija.

Ogledalo samo odražava ono što jeste,

bila to istina, lepota ili iluzija.

Ovde se možete suočiti sa

nedovršenim poslovima, poteškoćama ili nedoumicama koje vas sprečavaju da

u potpunosti izrazite svoje Božanstvo.

I VIDETI ISTINU O SEBI

Ogledalo nudi mač istine i očišćenja. Mudrost ovog mača prodire, razotkriva i na kraju leči vaše iluzije.

 

Odseca sve što ne služi vašoj evoluciji.

Dan kada ste rođeni predstavlja vaš Galaktički potpis. Vaš Galaktički potpis je jedna od 260 mogućnosti kodiranih u Tzolkinu. Svaki dan u Tzolkin-u je jedinstven, baš kao i vi. Svaki dan ima novu i jedinstvenu energetsku karakteristiku. Postoji 260 jedinstvenih kombinacija tonova i pečata.

Dekodiranje vašeg rođendana može vam pomoći da saznate više o svojoj individualnosti, kao i o vašoj kosmičkoj ličnosti. Vaš potpis vam može pomoći da saznate ko postajete u ovom životu, prirodu vašeg Višeg Ja, prirodu vašeg Podsvesnog Ja, ono što treba da naučite u ovom životu i sposobnosti koje vam prirodno dolaze (vaše skrivene snage). Vaša boja je izvor vaše snage, ton je funkcija kreativnog doprinosa, a pečat vaša arhetipska suštinska snaga.

Kombinacija dana tona i pečata kada ste rodjeni odredjuje se kao vaš lični kin, odnosno vaš Galaktički potpis. Odlučili smo da započnemo svoj put ovde na Zemlji onog dana kada smo se rodili – taj dan nam daje specijalnu energiju i odredište. Galaktički potpis okružen sa četiri pečata koji nas prate zovemo ORAKL.

majanski kalendar
majanski kalendar
beli čarobnjak
žuta zvezda
belo ogledalo
crveni zmaj
plava noć
majanski kalendar

Naš lični kin (slika u sredini)

Kin vodič (slika gore)

Analogni kin (slika desno)

Antipod kin (slika levo)

Okultni kin (slika dole)

Galaktički ton:

korak u Začaranom valu

LIČNI KIN

Koja je moja životna misija?

VODIČ

Koja energija me vodi i pokazuje mi put?

ANALOG

Koja energija je kompatibilna sa mojom?

OKULT

Kako mogu da osvestim nesvesno?

ANTIPOD

Koji su moji izazovi, tj.životne lekcije?

Želite li da otkrijete svoju svrhu?

Spremni ste da saznate koji su koraci za postizanje vaše svrhe?

Spremni ste da učite iz ponavljajućih obrazaca, proširujete svest i donosite mudrije izbore?

majanski kalendar

Tumačenje vašeg Orakla

pomoći će vam da

fizički iskusite odredjene energije i

služiće vam kao putokaz za buduće odluke

Spremni ste da se pogledate u Tzolkinovo ogledalo?

IZRAČUNAJ SVOJ KIN

IZRAČUNAJTE SVOJ GALAKTIČKI POTPIS

tzolkin

KORAK 1

Pronadjite godinu rodjenja u tabeli i zapišite broj koji odgovara vašoj godini (brojevi u zelenim poljima).

KORAK 2

Na broj u zelenoj koloni dodajte broj koji se nalazi

pored meseca u kom ste rodjeni

Galaktički potpis
milly mirrorwitch

JANUAR 0

FEBRUAR 31

MART 59

APRIL 90

MAJ 120

JUN 151

JUL 181

AVGUST 212

SEPTEMBAR 243

OKTOBAR 13

NOVEMBAR 44

DECEMBAR 74

KORAK 3

Sada na to dodajte broj dana kog ste rodjeni

KORAK 4

Ako je ukupan zbir veći od 260, oduzmite 260

KORAK 5

Broj koji ste dobili kao krajnji rezultat je vaš kin. 

Galaktički potpis rodjendanske godin

1. CRVENI MAGNETNI ZMAJ

2. BELI LUNARNI VETAR

3. PLAVA ELEKTRIČNA NOĆ

4. ŽUTO SAMO-POSTOJEĆE SEME

5. CRVENA INTONIRANA ZMIJA

6. BELI RITMIČKI SPOJITELJ

7. PLAVA REZONANTNA RUKA

8. ŽUTA GALAKTIČKA ZVEZDA

9. CRVENA SOLARNA LUNA

10. BELI PLANETARNI PAS

11. PLAVI SPEKTRALNI MAJMUN

12. ŽUTO KRISTALNO LJUDSKO BIĆE

13. CRVENI KOSMIČKI NEBESKI ŠETAČ

14. BELI MAGNETNI ČAROBNJAK

15. PLAVI LUNARNI ORAO

16. ŽUTI ELEKRIČNI RATNIK

17. CRVENA SAMO-POSTOJEĆA ZEMLJA

18. BELO INTONIRANO OGLEDALO

19. PLAVA RITMIČKA OLUJA

20. ŽUTO REZONANTNO SUNCE

21. CRVENI GALAKTIČKI ZMAJ

22. BELI SOLARNI VETAR

23. PLAVA PLANETARNA NOĆ

24. ŽUTO SPEKTRALNO SEME

25. CRVENA KRISTALNA ZMIJA

26. BELI KOSMIČKI SPOJITELJ

27. PLAVA MAGNETNA RUKA

28. ŽUTA LUNARNA ZVEZDA

29. CRVENA ELEKTRIČNA LUNA

30. BELI SAMO-POSTOJEĆI PAS

31. PLAVI INTONIRANI MAJMUN

32. ŽUTO RITMIČKO LJUDSKO BIĆE

33. CRVENI REZONANTNI NEBESKI ŠETAČ

34. BELI GALAKTIČKI ČAROBNJAK

35. PLAVI SOLARNI ORAO

36. ŽUTI PLANETARNI RATNIK

37. CRVENA SPEKTRALNA ZEMLJA

38. BELO KRISTALNO OGLEDALO

39. PLAVA KOSMIČKA OLUJA

40. ŽUTO MAGNETNO SUNCE

41. CRVENI LUNARNI ZMAJ

42. BELI ELEKTRIČNI VETAR

43. PLAVA SAMO-POSTOJEĆA NOĆ

44. ŽUTO INTONIRANO SEME

45. CRVENA RITMIČKA ZMIJA

46. BELI REZONANTNI SPOJITELJ

47. PLAVA GALAKTIČKA RUKA

48. ŽUTA SOLARNA ZVEZDA

49. CRVENA PLANETARNA LUNA

50. BELI SPEKTRALNI PAS

51. PLAVI KRISTALNI MAJMUN

52. ŽUTO KOSMIČKO LJUDSKO BIĆE

53. CRVENI MAGNETNI NEBESKI ŠETAČ

54. BELI LUNARNI ČAROBNJAK

55. PLAVI ELEKTRIČNI ORAO

56. ŽUTI SAMO-POSTOJEĆI RATNIK

57. CRVENA INTONIRANA ZEMLJA

58. BELO RITMIČKO OGLEDALO

59. PLAVA REZONANTNA OLUJA

60. ŽUTO GALAKTIČKO SUNCE

61. CRVENI SOLARNI ZMAJ

62. BELI PLANETARNI VETAR

63. PLAVA SPEKTRALNA NOĆ

64. ŽUTO KRISTALNO SEME

65. CRVENA KOSMIČKA ZMIJA

66. BELI MAGNETNI SPOJITELJ SVETOVA

67. PLAVA LUNARNA RUKA

68. ŽUTA ELEKTRIČNA ZVEZDA

69. CRVENA SAMO-POSTOJEĆA LUNA

70. BELI INTONIRANI PAS

71. PLAVI RITMIČKI MAJMUN

72. ŽUTO REZONANTNO LJUDSKO BIĆE

73. CRVENI GALAKTIČKI NEBESKI ŠETAČ

74. BELI SOLARNI ČAROBNJAK

75. PLAVI PLANETARNI ORAO

76. ŽUTI SPEKTRALNI RATNIK

77. CRVENA KRISTALNA ZEMLJA

78. BELO KOSMIČKO OGLEDALO

79. PLAVA MAGNETNA OLUJA

80. ŽUTO LUNARNO SUNCE

81. CRVENI ELEKTRIČNI ZMAJ

82. BELI SAMO-POSTOJEĆI VETAR

83. PLAVA INTONIRANA NOĆ

84. ŽUTO RITMIČKO SEME

85. CRVENA REZONANTNA ZMIJA

86. BELI GALAKTIČKO SPOJITELJ

87. PLAVA SOLARNA RUKA

88. ŽUTA PLANETARNA ZVEZDA

89. CRVENA SPEKTRALNA LUNA

90. BELI KRISTALNI PAS

91. PLAVI KOSMIČKI MAJMUN

92. ŽUTO MAGNETNO LJUDSKO BIĆE

93. CRVENI LUNARNI NEBESKI ŠETAČ

94. BELI ELEKTRIČNI ČAROBNJAK

95. PLAVI SAMO-POSTOJEĆI ORAO

96. ŽUTI INTONIRANI RATNIK

97. CRVENA RITMIČKA ZEMLJA

98. BELO REZONANTNO OGLEDALO

99. PLAVA GALAKTIČKA OLUJA

100. ŽUTO SOLARNO SUNCE

101. CRVENI PLANETARNI ZMAJ

102. BELI SPEKTRALNI VETAR

103. PLAVA KRISTALNA NOĆ

104. ŽUTO KOSMIČKO SEME

105. CRVENA MAGNETNA ZMIJA

106. BELI LUNARNI SPOJITELJ

107. PLAVA ELEKTRIČNA RUKA

108. ŽUTA SAMO-POSTOJEĆA ZVEZDA

109. CRVENA INTONIRANA LUNA

110. BELI RITMIČKI PAS

111. PLAVI REZONANTNI MAJMUN

112. ŽUTO GALAKTIČKO LJUDSKO BIĆE

113. CRVENI SOLARNI NEBESKI ŠETAČ

114. BELI PLANETARNI ČAROBNJAK

115. PLAVI SPEKTRALNI ORAO

116. ŽUTI KRISTALNI RATNIK

117. CRVENA KOSMIČKA ZEMLJA

118. BELO MAGNETNO OGLEDALO

119. PLAVA LUNARNA OLUJA

120. ŽUTO ELEKTRIČNO SUNCE

121. CRVENI SAMO-POSTOJEĆI ZMAJ

122. BELI INTONIRANI VETAR

123. PLAVA RITMIČKA NOĆ

124. ŽUTO REZONANTNO SEME

125. CRVENA GALAKTIČKA ZMIJA

126. BELI SOLARNI SPOJITELJ

127. PLAVA PLANETARNA RUKA

128. ŽUTA SPEKTRALNA ZVEZDA

129. CRVENA KRISTALNA LUNA

130. BELI KOSMIČKI PAS

131. PLAVI MAGNETNI MAJMUN

132. ŽUTO LUNARNO LJUDSKO BIĆE

133. CRVENI ELEKTRIČNI NEBESKI ŠETAČ

134. BELI SAMO-POSTOJEĆI ČAROBNJAK

135. PLAVI INTONIRANI ORAO

136. ŽUTI RITMIČKI RATNIK

137. CRVENA REZONANTNA ZEMLJA

138. BELO GALAKTIČKO OGLEDALO

139. PLAVA SOLARNA OLUJA

140. ŽUTO PLANETARNO SUNCE

141. CRVENI SPEKTRALNI ZMAJ

142. BELI KRISTALNI VETAR

143. PLAVA KOSMIČKA NOĆ

144. ŽUTO MAGNETNO SEME

145. CRVENA LUNARNA ZMIJA

146. BELI ELEKTTRIČNI SPOJITELJ

147. PLAVA SAMO-POSTOJEĆA RUKA

148. ŽUTA INTONIRANA ZVEZDA

149. CRVENA RITMIČKA LUNA

150. BELI REZONANTNI PAS

151. PLAVI GALAKTIČKI MAJMUN

152. ŽUTO SOLARNO LJUDSKO BIĆE

153. CRVENI PLANETARNI NEBESKI ŠETAČ

154. BELI SPEKTRALNI ČAROBNJAK

155. PLAVI KRISTALNI ORAO

156. ŽUTI KOSMIČKI RATNIK

157. CRVENA MAGNETNA ZEMLJA

158. BELO LUNARNO OGLEDALO

159. PLAVA ELEKTRIČNA OLUJA

160. ŽUTO SAMO-POSTOJEĆE SUNCE

161. CRVENI INTONIRANI ZMAJ

162. BELI RITMIČKI VETAR

163. PLAVA REZONANTNA NOĆ

164. ŽUTO GALAKTIČKO SEME

165. CRVENA SOLARNA ZMIJA

166. BELI PLANETARNI SPOJITELJ

167. PLAVA SPEKTRALNA RUKA

168. ŽUTA KRISTALNA ZVEZDA

169. CRVENA KOSMIČKA LUNA

170. BELI MAGNETNI PAS

171. PLAVI LUNARNI MAJMUN

172. ŽUTO ELEKTRIČNO LJUDSKO BIĆE

173. CRVENI SAMO-POSTOJEĆI NEBESKI ŠETAČ

174. BELI INTONIRANI ČAROBNJAK

175. PLAVI RITMIČKI ORAO

176. ŽUTI REZONANTNI RATNIK

177. CRVENA GALAKTIČKA ZEMLJA

178. BELO SOLARNO OGLEDALO

179. PLAVA PLANETARNA OLUJA

180. ŽUTO SPEKTRALNO SUNCE

181. CRVENI KRISTALNI ZMAJ

182. BELI KOSMIČKI VETAR

183. PLAVA MAGNETNA NOĆ

184. ŽUTO LUNARNO SEME

185. CRVENA ELEKTRIČNA ZMIJA

186. BELI SAMO-POSTOJEĆI SPOJITELJ

187. PLAVA INTONIRANA RUKA

188. ŽUTA RITMIČKA ZVEZDA

189. CRVENA REZONANTNA LUNA

190. BELI GALAKTIČKI PAS

191. PLAVI SOLARNI MAJMUN

192. ŽUTO PLANETARNO LJUDSKO BIĆE

193. CRVENI SPEKTRALNI NEBESKI ŠETAČ

194. BELI KRISTALNI ČAROBNJAK

195. PLAVI KOSMIČKI ORAO

196. BELI MAGNETNI RATNIK

197. CRVENA LUNARNA ZEMLJA

198. BELO ELEKTRIČNO OGLEDALO

199. PLAVA SAMO-POSTOJEĆA OLUJA

200. ŽUTO INTONIRANO SUNCE

201. CRVENI RITIMČKI ZMAJ

202. BELI REZONANTNI VETAR

203. PLAVA GALAKTIČKA NOĆ

204. ŽUTO SOLARNO SEME

205. CRVENA PLANETARNA ZMIJA

206. BELI SPEKTRALNI SPOJITELJ

207. PLAVA KRISTALNA RUKA

208.,ŽUTA KOSMIČKA ZVEZDA

209. CRVENA MAGNETNA LUNA

210. BELI LUNARNI PAS

211. PLAVI ELEKTRIČNI MAJMUN

212. ŽUTO SAMO-POSTOJEĆE BIĆE

213. CRVENI INTONIRANI NEBESKI ŠETAČ

214. BELI RITMIČKI ČAROBNJAK

215. PLAVI REZONANTNI ORAO

216. ŽUTI GALAKTIČKI RATNIK

217. CRVENA SOLARNA ZEMLJA

218. BELO PLANETARNO OGLEDALO

219. PLAVA SPEKTRALNA OLUJA

220. ŽUTO KRISTALNO SUNCE

221. CRVENI KOSMIČKI ZMAJ

222. BELI MAGNETNI VETAR

223. PLAVA LUNARNA NOĆ

224. ŽUTO ELEKTRIČNO SEME

225. CRVENA SAMO-POSTOJEĆA ZMIJA

226. BELI INTONIRANI SPOJITELJ

227. PLAVA RITMIČKA RUKA

228. ŽUTA REZONANTNA ZVEZDA

229. CRVENA GALAKTIČKA LUNA

230. BELI SOLARNI PAS

231. PLAVI PLANETARNI MAJMUN

232. ŽUTO SPEKTRALNO LJUDSKO BIĆE

233. CRVENI KRISTALNI NEBESKI ŠETAČ

234. BELI KOSMIČKI ČAROBNJAK

235. PLAVI MAGNETNI ORAO

236. ŽUTI LUNARNI RATNIK

237. CRVENA ELEKTRIČNA ZEMLJA

238. BELO SAMO-POSTOJEĆE OGLEDALO

239. PLAVA INTONINRANA OLUIJA

240. ŽUTO RITMIČKO SUNCE

241. CRVENI REZONANTNI ZMAJ

242. BELI GALAKTIČKI VETAR

243. PLAVA SOLARNA NOĆ

244. ŽUTO PLANETARNO SEME

245. CRVENA SPEKTRALNA ZMIJA

246. BELI KRISTALNI SPOJITELJ

247. PLAVA KOSMIČKA RUKA

248. ŽUTA MAGNETNA ZVEZDA

249. CRVENA LUNARNA LUNA

250. BELI ELEKTRIČNI PAS

251. PLAVI SAMO-POSTOJEĆI MAJMUN

252. ŽUTO INTONIRANO LJUDSKO BIĆE

253. CRVENI RITMIČKI NEBESKI ŠETAČ

254. BELI REZONANTNI ČAROBNJAK

255. PLAVI GALAKTIČKI ORAO

256. ŽUTI SOLARNI RATNIK

257. CRVENA PLANETARNA ZEMLJA

258. BELO SPEKTRALNO OGLEDALO

259. PLAVA KRISTALNA OLUJA

260. ŽUTO KOSMIČKO SUNCE

GALAKTIČKI POTPIS RODJENDANSKE GODINE

Na isti način možete izračunati i svoj galaktički potpis godine, tako što ćete umesto godine rodjenja, računati aktuelnu rodjendansku godinu. Dvadeset solarnih pečata su rasporedjeni u 5 familija, 4 pečata u svakoj familiji. Svake svoje rodjendanske godine živite jedan od četiri pečata iz vaše familije, po redosledu crveno, belo, plavo, žuto. Tonovi se redjaju od 1 do 13 i tako u krug, počev od tona vaše godine rodjenja.

 

Ukoliko želite da ucrtate svoju stazu života, tabelu možete skinuti ovde

majanski kalendar
majanski kalendar
majanski kalendar
majanski kalendar
majanski kalendar

UPOREDNI ORAKL

Kada svoj Orakl saberemo sa Oraklom druge osobe, dobijamo uporedni Orakl. Izračunavamo tako što sabiramo kinove sudbine, kao i galaktičke tonove. Ako je zbir solarnih pečata veći od 20, oduzmite 20. Ako je zbir galaktičkih tonova veći od 13, oduzmite 13. Uporedni Orakl možete izračunati i tako što ćete sabrati brojeve kinova. Ako je zbir veći od 260, oduzmite 260. Kombinacija solarnog pečata i galaktičkog tona je kin koji vam može pomoći da uvidite šta možete naučiti iz datog odnosa, šta su vaše zajedničke snage, a šta slabosti i šta možete zajedno da kreirate. 

belo solarno ogledalo
beli kristalni čarobnjak
jedanko
žuto galaktičko ljudsko biće

U primeru iznad sabiramo solarne pečate, 18 Belo Ogledalo  +  14 Beli Čarobnjak = 32 - 20 = 12 Žuto Ljudsko Biće, a zatim galaktičke tonove 9 solarni  + 12 kristalni = 21 - 13 = 8 Galaktički. Zajednički kin ove dve osobe biće Žuto Galaktičko Ljudsko Biće. Zajednički galaktički potpis možemo izračunati i sabiranjem kinova, kin 178 + kin 194 = 372 - 260 = kin 112, Žuto Galaktičko Ljudsko Biće.

bottom of page