top of page
Solarni Pečati

Ovi priručnici su nastali iz želje da informacije i znanje o Solarnim pečatima učinim dostupnijim i razumljivijim publici sa našeg govornog područja. U njima ćete naći detaljan opis svakog solarnog pečata, njegove karakteristike, snage, slabosti i izazove, kao i predloge i načine da se snage ojačaju, a izazovi prevaziđu. Takođe, kako svaki pečat ima posebne odnose sa drugim pečatima, otkrićete zamršeni ples između analognih, okultnih i antipodnih odnosa svakog simbola i kako sve te energije sarađuju u cilju ostvarenja punog potencijala svakog pečata. Svaki solarni pečat dolazi sa mnoštvom pitanja za introspekciju i samo-refleksiju koja vam mogu pomoći da pratite svoj napredak i evoluciju tokom vremena. Ohrabruje vas da se kroz svakodnevne izazove krećete sa fokusiranom pažnjom i većom lakoćom. 

Ovo nije samo još jedna knjiga koju treba pročitati i odložiti – to je vaš pratilac za kontinuirani rast. Dizajnirana je tako da joj se iznova i iznova vraćate, svaki put otkrivajući neki novi deo sebe kome je vreme da se otključa ili transformiše.

Ukoliko želite da poručite štampanu knjigu, na 438 strana,

koja sadrži opis svih 20 solarnih pečata, kontaktirajte me ovde.

Kao što u astrologiji pripadate jednom znaku, na osnovu vašeg datuma rođenja,

tako će i jedan simbol Tzolkina predstavljati vašu glavnu energiju

1. Crveni Zmaj
2. Beli Vetar
3. Plava Noć
4. Žuto Seme
5. Crvena Zmija
6. Beli Spojitelj Svetova
7. Plava Ruka
8. Žuta Zvezda
9. Crvena Luna
10. Beli Pas
11. Plavi Majmun
13. Žuto Ljudsko Biće
13. Crveni Nebeski Šetač
14. Beli Čarobnjak
15. Plavi Orao
16. Žuti Ratnik
17. Crvena Zemlja
18. Belo Ogledalo
19. Plava Oluja
20. Žuto Sunce
bottom of page