top of page

1/20 Val CRVENOG ZMAJA

Probudi Unutrašnju Majku. Voli i neguj Sebe. Povrati svoju Moć.


Zmaj je onaj drevni koji se diže iz dubokog okeana i koji bezuslovno veruje životu. Crveni Zmaj je temelj, početak. To su naši koreni, ono što nas povezuje sa ovom zemaljskom ravni postojanja i takodje sa energijom božanskog, energijom 'kosmičke mame'. Stvaranje i negovanje veze sa energijom kreacije je ono što nam omogućava da prirodno i mirno tečemo kroz naše postojanje, sa saznanjem da smo uvek podržani, od strane vidljivih i nevidljivih sila. To je lubrikant koji nam pomaže da bez napora klizimo kroz životne izazove, kakvi god oni bili. To je energija nade i poverenja, istinit oslonac u teškim trenucima naših života.


Zmaj je moć Iskonske Majke koja rađa i s ljubavlju neguje svoje dete. Crveni Zmaj je čista, mirna prisutnost bića kada je poštovan i podržan u svojoj ulozi da neguje. Pokazuje gracioznu fluidnost kada se poštuje i tretira kao utočište. ali i pomahnitalu odbrambenu moć pred napadom. Postaje žestok bljuvač vatre kada je život za koji brine ugrožen. Crveni Zmaj je poštovanje majke od koje smo potekli – zemaljske i božanske – i osećanje da nas njeno prisustvo uvek okružuje i štiti u eteričkom carstvu.S ljubavlju,

Milly MirrorWitch

39 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page