Galaktički potpis

Dan kada ste rođeni predstavlja vaš Galaktički potpis. Vaš Galaktički potpis je jedna od 260 mogućnosti kodiranih u Tzolkinu. Svaki dan u Tzolkin-u je jedinstven, baš kao i vi. Svaki dan ima novu i jedinstvenu energetsku karakteristiku. Postoji 260 jedinstvenih kombinacija tonova i pečata.

Dekodiranje našeg rođendana može nam pomoći da saznamo više o našoj individualnosti, kao i o našoj kosmičkoj ličnosti. Vaš potpis vam može pomoći da saznate ko postajete u ovom životu, prirodu vašeg Višeg Ja, prirodu vašeg Podsvesnog Ja, ono što treba da naučite u ovom životu i sposobnosti koje vam prirodno dolaze (vaše skrivene snage). Naša boja je izvor naše snage, naš ton je funkcija kreativnog doprinosa, a naš pečat naša arhetipska suštinska snaga.

Kada postanemo svesni svoje suštine, bićemo u mogućnosti da proširimo svoju svest,

stvorimo harmonične odnose, kako sa sobom tako i sa drugima i sa čitavom kreacijom,

otkrijemo svoj puni potencijal i svrhu u našem životu.

Kombinacija dana tona i pečata kada smo rodjeni odredjuje se kao naš lični kin, odnosno naš Galaktički potpis. Odlučili smo da započnemo svoj put ovde na Zemlji onog dana kada smo se rodili – taj dan nam daje specijalnu energiju i odredište. Svaki Solarni pečat je vodjen na svom životnom putu jednim od četiri ostala kina u istoj boji. Osim vodiča, ostala tri kina su fiksna za svaki pečat. Glavni pečat je uvek u sredini. Ako nam je neko analog, antipod ili okult i mi smo njemu takodje analog, antipod ili okult. Galaktički potpis okružen sa četiri pečata koji nas prate zovemo ORAKL.

17bc29cb8c0faeffc2e6eb61c7e366aa.jpg
14. čarobnjak.png
8. zvezda.png
18. ogledalo.png
zmaj.png
3. noć.png
09.png
17bc29cb8c0faeffc2e6eb61c7e366aa.jpg

Naš lični kin (slika u sredini)

Kin vodič (slika gore)

Analogni kin (slika desno)

Antipod kin (slika levo)

Okultni kin (slika dole)

Galaktički potpis

okružen sa četiri pečata 

ORAKL

Galaktički ton:

korak u Začaranom valu

Kombinacija energija

prisutna na dan našeg rodjenja

Vaš lični Orakl može otkriti mnoge nivoe sinhronosti.

Orakl vam služi da se probudite i

izadjete iz auto-pilota, da dublje upoznate sebe, da potpuno zakoračite u svoju moć i manifestujete život kakav želite.

Koja energija me

vodi i pokazuje

mi put?

Koji je moj izazov, odnosno

moja životna

lekcija?

Koja je moja

životna misija?

Koja energija je

kompatibilna

sa mojom?

Kako mogu da

osvestim

nesvesno?

Spremni ste da se pogledate u Tzolkinovo ogledalo?

DSC_9186.jpg

Želite li da otkrijete svoju svrhu?

Želite li da vidite tranzicije svog života?

Spremni ste da saznate koji su koraci za postizanje vaše svrhe?

Spremni ste da učite iz ponavljajućih obrazaca, proširujete svest i donosite mudrije izbore?

Tumačenje vašeg Orakla pomoći će vam da fizički iskusite odredjene energije i

služiće vam kao putokaz za buduće odluke

crveni magnetni zmaj
beli lunarni vetar
plava elektricna noc
zuto samopostojece seme
crvena intonirana zmija
beli ritmicki spojitelj svetova
plava rezonantna ruka
zuta galakticka zvezda
crvena solarna luna
beli planetarni pas
plavi spektralni majmun
zuto kristalno ljudsko bice
crveni kosmicki nebeski setac
beli magnetni carobnjak
plavi lunarni orao
zuti elektricni ratnik
crvena samopostojeca zemlja
20.png
21.png
22.png
23.png
beli solarni vetar
plava planetarna noc
zuto spektralno seme
crvena kristalna zmija
beli kosmicki spojitelj svetova
plava magnetna ruka
zuta lunarna zvezda
crvena elektricna luna
beli samopostojeci pas
plavi intonirani majmun
zuto ritmicko ljudsko bice
crveni rezonantni nebeski setac
beli galakticki carobnjak
plavi solarni orao
zuti planetarni ratnik
crvena spektralna zemlja
belo kristalno ogledalo
plava kosmicka oluja
zuto magnetno sunce
crveni lunarni zmaj
beli elektricni vetar
plava samopostojeca noc
zuto intonirano seme
crvena ritmicka zmija
beli rezonantni spojitelj svetova
plava galakticka ruka
zuta solarna zvezda
crvena planetarna luna
beli spektralni pas
plavi kristalni majmun
zuto kosmicko ljudsko bice
crveni magnetni nebeski setac
beli lunarni carobnjak
plavi elektricni orao
zuti samopostojeci ratnik
crvena intonirana zemlja
belo ritmicko ogledalo
plava rezonantna oluja
zuto galakticko sunce
crveni solarni zmaj
beli planetarni vetar
plava spektralna noc
zuto kristalno seme
crvena kosmicka zmija
beli magnetni spojitelj svetova
plava lunarna ruka
zuta elektricna zvezda
crvena samopostojeca luna
beli intonirani pas
plavi ritmicki majmun
zuto rezonantno ljudsko bice
crveni galakticki nebeski setac
beli solarni carobnjak
plavi planetarni orao
zuti spektralni ratnik
crvena kristalna zemlja
belo kosmicko ogledalo
plava magnetna oluja
zuto lunarno sunce
crveni elektricni zmaj
beli samopostojeci vetar
plava intonirana noc
zuto ritmicko seme
crvena rezonantna zmija
beli galakticki spojitelj svetova
plava solarna ruka
zuta planetarna zvezda
crvena spektralna luna
beli kristalni pas
plavi kosmicki majmun
zuto magnetno ljudsko bice
crveni lunarni nebeski setac
beli elektricni carobnjak
plavi samopostojeci orao
zuti intonirani ratnik
crvena ritmicka zemlja
belo rezonantno ogledalo
plava galakticka oluja
zuto solarno sunce
crveni planetarni zmaj
beli spektralni vetar
plava kristalna noc
zuto kosmicko seme
crvena magnetna zmija
beli lunarni spojitelj svetova
plava elektricna ruka
zuta samopostojeca zvezda
crvena intonirana luna
beli ritmicki pas
plavi rezonantni majmun
zuto galakticko ljudsko bice
crveni solarni spojitelj svetova
beli planetarni carobnjak
plavi spektralni orao
zuti kristalni ratnik
28.png
belo magnetno ogledalo
plava lunarna oluja
zuto elektricno sunce
crveni samopostojeci zmaj
beli intonirani vetar
plava ritmicka noc
zuto rezonantno seme
crvena galakticka zmija
beli solarni spojitelj svetova
plava planetarna ruka
zuta spektralna zvezda
crvena kristalna luna
beli kosmicki pas
plavi magnetni majmun
zuto lunarno ljudsko bice
crveni elektricni nebeski setac
beli samopostojeci carobnjak
plavi intonirani orao
zuti ritmicki ratnik
crvena rezonantna zemlja
belo galakticko ogledalo
plava solarna oluja
zuto planetarno sunce
crveni spektralni zmaj
beli kristalni vetar
plava kosmicka noc
zuto magnetno seme
crvena lunarna zmija
beli elektricni spojitelj svetova
plava samopostojeca ruka
zuta intonirana zvezda
crvena ritmicka luna
beli rezonantni pas
plavi galakticki majmun
zuto solarno ljudsko bice
crveni planetarni nebeski setac
beli spektralni carobnjak
plavi kristalni orao
zuti kosmicki ratnik