17bc29cb8c0faeffc2e6eb61c7e366aa.jpg

vreme

kalendar

gregorijanski kalendar

solarni i lunarni ciklusi

zakon vremena

ZAČARANI SAN

17bc29cb8c0faeffc2e6eb61c7e366aa.jpg

KALENDAR 13 LUNA

ciklus od 365

čuvari godine

13 meseci

13 totem životinja

4 nedelje / 7 dana

dan van vremena

17bc29cb8c0faeffc2e6eb61c7e366aa.jpg

TZOLKIN

ciklus od 260

solarni pečati

galaktički tonovi

kinovi

GAP dani

mistična kolona

17bc29cb8c0faeffc2e6eb61c7e366aa.jpg

ORAKL

kin sudbine, vodič,

analog, okult i antipod

izračunavanje galaktičkog potpisa

izrada galaktičke lične karte

orakl rodjenja

orakl tranzita

17bc29cb8c0faeffc2e6eb61c7e366aa.jpg

ZAČARANI VAL

ciklus od 13

13 tonova / 13 koraka / 13 pitanja

2 kapije, 2 kule, 9 odaja

val rodjenja

val tranzita

17bc29cb8c0faeffc2e6eb61c7e366aa.jpg

ZAČARANI ZAMKOVI

crveni istočni zamak okretanja

beli severni zamak prelaženja

plavi zapadni zamak spaljivanja

žuti južni zamak davanja

zeleni centralni zamak začaranosti

49339e0914961d523321ef2824fe4434.jpg

Nakon prijave stiže ti mejl sa uputstvom za plaćanje

energetska kompenzacija
uplata na račun, post net, paypal
2013,00 dinara

14.11.2021.

20:00

sledeći termin:

13-moons-turtle copy.png
logo.png

Kako biste stečeno znanje odmah primenili

na poklon dobijate sinhronar sledećeg vala

zacarani val plave oluje