20 SOLARNIH PEČATA

CRVENI

BELI

zmaj.png
5. zmija.png
9. luna.png
13. nebeski šetač.png
zemlja (1).png
2. vetar.png
6. spojitelj svetova.png
pas.png
14. čarobnjak.png
18. ogledalo.png

Vi ste inicijator i duboko ste povezani sa Zemljom.

Činite našu fizičku stvarnost boljim mestom.

Zmaj: kroz davanje i primanje.

Zmija: kroz svoje telo.

Luna: kroz drevnu mudrost.

Nebeski Šetač: kroz centriranje i bivanjem ovde.

Zemlja: kroz centriranje i bivanjem ovde.

Vi ste cerebralni i dobro poznajete pitanja uma i bez uma.

Vi ste cerebralni i dobro poznajete pitanja uma i bez uma.

Vetar: inspiracija je važna.

Spojitelj Svetova: predaja pitanja.

Pas: slične vibracije su važne.

Čarobnjak: magija je važna.

Ogledalo: rasuđivanje je važno.

PLAVI

ŽUTI

3. noć.png
7. ruka.png
11. majmun.png
15. orao.png
19. oluja.png
4. seme.png
8. zvezda.png
12. ljudsko biće.png
16. ratnik.png
sunce.png

Intuitivni ste i osećate osećaj i

veliki deo posla obavljate na energetskom nivou.

Noć: kao kokreator.

Ruka: kao duhovni vodič.

Majmun: kao božansko dete.

Orao: kao saosećajni planetarni server.

Oluja: kao transformator sebe i sveta.

Vi ste radijator i generator pozitivnih vibracija, a

druge zagreva vaša energija koja potvrđuje život.

Seme: verujete u svoje i u razvoj sveta.

Zvezda: pokazuješ put i zračiš harmonijom.

Ljudsko biće: otkrivate obilje dostupno ovde na zemlji.

Ratnik: vi ste kosmički komunikator.

Sunce: prihvatate i volite sve.

Prvi je ZMAJ, uskrsnuvši iz dubokog okeana. Iz univerzalne vatre, kao prosvetljene iskre života, nastaje ROĐENJE u BIĆE koje je NEGOVANO od strane majke. Zmaj je čista, mirna prisutnost bića kada je poštovan i podržan u svojoj ulozi da neguje. Ipak, može postati žestok bljuvač vatre kada je život za koji brine ugrožen. Poštovanje Majke Zemlje je neophodno, jer ona nosi najveću molitvu za sva bića. Zatim dolazi VETAR, donoseći dah života neophodan za sve što živi. Kada smo, posle 260 dana, rođeni i negovani, udišemo svoj prvi DAH, kada nezavisna svest ulazi u naše telo, dozvoljavajući KOMUNIKACIJU između DUHA i daha, odnosno spiritualnog i materijalnog sveta. Vetar je nalik šupljem bambusu koji vidi naše telo kao čist kanal duha. On je glasnik sveta duha i sveta forme. Posle njega dolazi NOĆ, donoseći intuiciju i snove. Sve je savršeno i u izobilju. Kada udahnemo svoj prvi dah i postanemo sud kroz koji duh može da komuniciramo, oči nam se zatvaraju i dovodimo se u sklad sa svetom oko nas – rođeni smo u kolektivni podsvesni SAN. Aktivira nam se INTUICIJA koja je povezana sa snom unutar naše planete. Noć sanja kolektivni san, a to je IZOBILJE za sve. Zemlja nam pruža sve što nam je neophodno. Iskrivljeni materijalizam, pohlepa i favorizovanje analitičkog uma rezultiralo je u nedostatku i smanjenju zemljinih resursa. Dozvolimo da nam intuicija pokaže kako da racionalno koristimo planetu, obnavljajući izobilje za sve.  Zatim je tu SEME sa svesnošću ega. Sa aktiviranom intuicijom, izlazimo iz dubina zemlje kolektivnog sna i kao seme imamo zadatak da NIŠANIMO svoj potencijal CVETANJA u život izobilja sa svim drugim bićima - rastuća SVESNOST, fokus i evolucija ka potencijalnom snu. Distorzija semena je lažna spiritualnost koja od nas traži da otpustimo cvetanje svesnosti spoljašnjem autoritetu. Svi smo rođeni iz željenog semena. Dok nišanimo ka cvetanju svesnosti, INSTINKT za PREŽIVLJAVANJE je ispaljen, aktivirajući energiju u čistu ŽIVOTNU SILU - naša sposobnost da instinktivno reagujemo sa prvobitnog mesta preživljavanja, naša osnovna priroda borbe ili bega. Čista, intenzivna životna sila povezana je sa našom korenskom čakrom. ZMIJA predstavlja instinktivno, intenzivno, sirovo i direktno iskustvo samog života, odnosno našu seksualnost. Seksualna energija je vitalni deo životne sile. Zmija nam daje snagu instinkta, izvornu snagu u cilju preživljavanja koja se kreće uz našu kičmu kao Kundalini energija. Sve mora da ima kraj, da bi moglo ponovo da se rodi sa punom snagom i zato nam treba SPOJITELJ SVETOVA koji nosi snagu smrti. Kako instinktivno preživljavamo u životnoj sili, SMRT nam prirodno dolazi. Spoijitelj Svetova je most između svetova, predavajući se PRILIKAMA da dođu i odu. Osećajni ljudi dele svoje priče sa svetom kako bi služili u tkanju mreža bez napora i IZJEDNAČAVALI iskustvo među ljudima. Strah od smrti je distorzija, koja nas sprečava da vratimo kontrolu nad našim životima i slavimo smrt kao priliku za putovanje u nepoznate svetove. Satisfakciju kroz kreaciju donosi nam RUKA, zna da nas smrt može uzeti u svakom trenutku i zato je njena snaga DOSTIGNUĆE, sve što je u njenoj moći. Ruka se pojavljuje iz Izvora svetlosti, skupljajući ZNANJE dubljih slojeva svesti kako bi započela ISCELJENJE. Iako su dostignuća ruke mnoga, ona sama se ne oseća dostignutom, jer uvek ima više da se zna ili isceli.  ZVEZDA pretvara tu kreaciju u veliku lepotu i umetnost. Kada se iscelimo i pokupimo znanje, vreme je da stvaramo. Zvezda je umetnik. Inspirisana ELEGANCIJOM prirodnog sveta, ona ima prefinjeni osećaj estetike, reflektujući božanske proporcije prirode. Zvezda radi kako bi harmonizovala disharmoniju, nalazeći LEPOTU u svakom trenutku, inspirišući UMETNOST. Vreme je umetnost. LUNA nas uči o našim osećanjima i da se ona mogu menjati baš kao plima i oseka. Kada je život elegantno stvoren, okružen prirodnom lepotom, naša osetljivost se širi, a naši nervni završeci postaju otvorene antene. Ovo je prirodno stanje lune, koje deluje kao filter za PROČIŠĆAVANJE energije kroz nervni sistem. Priključen na polje UNIVERZALNE VODE, osetljiv je na PROTOK energije. PAS nas uči da budemo lojalni i da bezuslovno volimo čak i kada nam emocije govore drugačije. Kada se pročistimo i vidimo sebe kao deo toka univerzalne vode, naše SRCE se ohrabreno otvara i LJUBAV se deli. Pas je LOJALNOST. On ima sposobnost da vidi ljubav u svakom biću, izvan obrazaca. Lojalni, posvećeni prijatelj za uspone i padove. Kada se osećamo voljenim sa lojalnim prijateljima, razvija se osećaj IGRE i poverenje u MAGIJU života je rođeno. MAJMUN je dečija priroda radosti i čuda, koja pomera granice, igrajući se sa stvarnim i nestvarnim, vidljivim i nevidljivim ILUZIJAMA života. Majmun nas podseća da ne budemo preozbiljni i da se usudimo opet da se igramo. Dok se igramo sa magijom iluzije, stičemo iskustvo i rastemo u MUDROSTI. Shvatamo kako da UTIČEMO na život kroz upotrebu naše SLOBODNE VOLJE. Mudri izbori čoveka utiču na to da uči duboko od iskustva života, što ga dovodi do konačnog prepoznavanja krajnje mudrosti u usklađivanju svoje slobodne volje sa većom voljom probuđene svesti. Njegova mudrost postaje stvarno uticajna i primećena i drugi se obraćaju za savet. LJUDSKO BIĆE znači slobodu izbora. Izbor je rezultat mudrosti, ali takodje nosi i teret odgovornosti. Kada smo uskladili našu slobodnu volju sa mudrošću, počinjemo da ISTRAŽUJEMO proširenu svest šireći se. Postajemo BUDNI za istraživanje nepoznatih PROSTORA. Naša sposobnost da istražujemo beskonačne prostore budi nas za nove mogućnosti u kojima nam pomaže NEBESKI ŠETAČ. Buđenje u multidimenzionalnost prostora je naše pravo stečeno na rođenju kao i deo naše evolucije. Šetač nam daje hrabrost da izaberemo željeni put i da se vratimo ako se ispostavi da je put bio “pogrešan”. Istraženi prostori, inicirani budnošću, usidreni su u obliku. ČAROBNJAK je PRIJEMČIV za usidravanje multidimenzionalnosti prostora, ulazeći u BEZVREMENA stanja svesti. U ovoj tišini, čarobnjak je OČARAN, omogućujući drugima da istraže i probude se. On je svestan snage svih prethodnih 13 pečata, zatvara oči i gleda unutar sebe gde svi odgovori mogu biti pronadjeni. ORAO gleda sa visine i razvija viziju kako bi leteo što je niže moguće. Kada smo postali prijemčivi i očarani bezvremenskim prostorima, naš um postaje otvoren za kreativne VIZIJE šire slike. Oko orla se otvara i STVARA ideje koje UM vode ka sledećem koraku naše kolektivne evolucije. Orao posmatra život, gde kao vizionar postiže perspektivu i uvide koji mu služe kako bi um evoluirao, svesno i kreativno. Kada um dobije najnoviju kreativnu viziju, počinje da ISPITUJE INTELIGENCIJU sadašnjih stanja svesti i pomera se NEUSTRAŠIVO ka evolutivnoj viziji koja je pronađena. RATNIK je preuzima kao misiju, ispitujući sve što se čini nerazumljivim na putu prirodne evolucije svesti. Korača tamo gde se drugi plaše i ima sposobnost da se drži za misiju uprkos svim preprekama. Ratnik predstavlja ostvarenu neustrašivost kroz postavljanje pitanja, a ZEMLJA nam pokazuje put tako što pratimo svoja stopala ma gde god nas ona vodila. Kada ispitamo svoje prethodne strahove, počinjemo da osećamo SINHRONICITET koji nam pomaže u NAVIGACIJI našom stazom EVOLUCIJE. Osećaj pravca i kreatanja kroz vreme i prostor, prirodne su odlike Zemlje. Mape nisu potrebe, jer su čula probuđena i slušaju navigaciju sinhroniciteta i ciklusa koji evoluiraju kroz vreme. Dok se sinhrono krećemo i razvijamo, počinjemo da REFLEKTUJEMO beskrajni ciklični RED svesti i učimo da pravimo razliku između istinitih i lažnih stvarnosti. OGLEDALO donosi direktan odraz života, otkrivajući polaritete i ravnoteže. Ima sposobnost da stvori hram istine, zasnovane na uravnoteženom redu kroz umetnost postavljanja pravilnosti, inspirišući BESKRAJNOST protoka energije. Svaka neravnoteža sa kojom se ogledalo susreće, presečena je mačem koji će povratiti red. Ogledalo reflektuje beskrajni red Kosmosa, a OLUJA nas uči kako da probudimo taj beskrajni izvor energije. Kako beskrajne reflekcije otkrivaju red, tako se sve prepreke za protok energije oslobađaju, a mi postajemo KATALIZATORI koji dopuštaju promenu i transformaciju kroz ENERGIJU koja se slobodno kreće. Oluja je katalizator, agent promene, energija SAMO-STVARANJA koja se gradi i radikalno pomera unapred bez ogranićavajućih koncepata. Kada se samo-stvorena energija izgradi, postajemo katalizatori, transformišemo se i postajemo jedno sa UNIVERZALNOM VATROM života – PROSVETLJENE iskre čiste energije, jedno sa Izvorom. jedno sa ŽIVOTOM. Zauzimamo svoje mesto kao SUNCE i vraćamo se u Izvor da započnemo novi ciklus stvaranja obnovljeni.

pngtree-simple-atmosphere-geometric-corporate-ppt-background-poster-image_260242.jpg

POLARNA FAMILIJA

familija crte / familija krunske čakre

sunce.png
5. zmija.png
pas.png
15. orao.png

ŽUTO
SUNCE

CRVENA
ZMIJA

BELI
PAS

PLAVI
ORAO

sunce.png
5. zmija.png
pas.png
15. orao.png

OGLAŠAVAJU HROMATIKE

pngtree-simple-atmosphere-geometric-corporate-ppt-background-poster-image_260242.jpg

GLAVNA FAMILIJA

familija tačke / familija grlene čakre

zmaj.png
6. spojitelj svetova.png
11. majmun.png
16. ratnik.png

CRVENI
ZMAJ

BELI
SPOJITELJ
SVETOVA

PLAVI
MAJMUN

ŽUTI
RATNIK

zmaj.png
6. spojitelj svetova.png
11. majmun.png
16. ratnik.png

USPOSTAVLJAJU GENEZU

pngtree-simple-atmosphere-geometric-corporate-ppt-background-poster-image_260242.jpg
2. vetar.png
7. ruka.png
12. ljudsko biće.png
zemlja (1).png

KOPAJU TUNELE

FAMILIJA JEZGRA

familija 2 tačke / familija srčane čakre

2. vetar.png
7. ruka.png
12. ljudsko biće.png
zemlja (1).png

BELI
VETAR

ŽUTO
LJUDSKO BIĆE

CRVENA
ZEMLJA

PLAVA
RUKA

pngtree-simple-atmosphere-geometric-corporate-ppt-background-poster-image_260242.jpg

FAMILIJA SIGNALA

familija 3 tačke / familija solar-pleksus čakre

3. noć.png
8. zvezda.png
13. nebeski šetač.png
18. ogledalo.png

PLAVA
NOĆ

ŽUTA
ZVEZDA

CRVENI
NEBESKI ŠETAČ

BELO
OGLEDALO

3. noć.png
8. zvezda.png
13. nebeski šetač.png
18. ogledalo.png

OTKRIVAJU MISTERIJU

pngtree-simple-atmosphere-geometric-corporate-ppt-background-poster-image_260242.jpg

FAMILIJA PRAGA

familija 4 tačke / familija korenske čakre

4. seme.png
9. luna.png
14. čarobnjak.png
19. oluja.png

ŽUTO
SEME

CRVENA
LUNA

BELI
ČAROBNJAK

PLAVA
OLUJA

4. seme.png
9. luna.png
14. čarobnjak.png
19. oluja.png

OTVARAJU PORTALE